TJENESTER        
Web - TPX
NLP 2000
PRS/Forhandling
Masterpiece
Masterpiece WEB
Masterpiece WEB passordendring
Kommfakt
KiW
 

Velkommen

EDB Virksomhetsportal


EDB tilrettelegger for en ny og mer fleksibel tilgang til web-baserte løsninger og Webhelp.
Tidligere har våre kunder aksessert web-baserte løsninger via linker på denne nettsiden(e-torg). Denne adressen fases nå ut og erstattes med Virksomhetsportal.

Virksomhetsportal finner man på: https://vip.edb.com/, og vil heretter være felles inngangsport for våre web-baserte løsninger og Webhelp. Virksomhetsportal inneholder linker til våre løsninger og Webhelp.

Overgangen gjelder de brukere som har definerte tilganger til web-baserte moduler og Host On Demand grensesnitt. Det samme gjelder for alle brukere av våre Webhelp-løsninger.

Vi ber våre Kunder om å notere seg den adressen til Virksomhetsportal og legge tilrette for at sluttbrukerene blir linket til denne nye adressen.

I første fase benyttes Virksomhetsportal som link-side til løsninger og Webhelp. Det betyr at ingen kunder har tilgang til å logge seg inn i portalen(øverst til venstre) foreløpig. Dette er planlagt realisert om kort tid.

Virksomhetsportal inneholder også informasjon om brukerstøtte og tekniske forhold. Oppleves det problemer med bruk av Virksomhetsportal, benytt allerede etablerte kanaler for brukerstøtte.